1996
1999
2002 FCI
2015 (FCI)

2008              2009                2010

2011                2012                2013

2014                             2015              2016

2017

 

!

 
 
 

27.05.2018

 

" "()

: ()

-

BIS baby-2

- ,BIS puppy-1

-

,

news from the exhibition monobreed vistavka of poodles "Vesenniy festival'' Sevastopol (Russia)

Ring of poodles:Expert Filatova A (Russia)

GODRIK SOLNECHNAYA DINASTIYA ZENBOX-

"greater perspective"the best baby of breed,BIS baby-2

BETEL'GEIZE SOLNECHNAYA DINASTIYA ZENBOX-

"greater perspective"the best puppy of breed,BIS puppy-1

ERLIETS KUZYA SOLNECHNAYA DINASTIYA ZENBOX-- KCK,BOS 

 
 
 

13.05.2018

:

-0/0

-0/0

-0/0

-0/0

SIMFEROPOL
Test patella next our dogs
:

YASHMA SOLNECHNAYA DINASTIYA ZENBOX-0/0

YURKAYA YULA SOLNECHNAYA DINASTIYA ZENBOX-0/0

GRAZIYA ZENBOX MISS ALEKSANDRA-0/0
 

YARLITA SOLNECHNAYA DINASTIYA ZENBOX-0/0 

 
 
 

28.04.2018

()

" -2018"

: Zizevske Livija()

-CAC,,

 

news from the exhibition "Regional'naya vistavka vsech porod

KCHF RFLS Krasnodar (Russia)

"Aprel'skie vstrechi-2018"

Ring of poodles:Expert Zizevske Livija (Lithuania)

YASHMA SOLNECHNAYA DINASTIYA ZENBOX-CAC,BOS,KCF

 

 
 
 

28.04.2018

"-2018"

: ()

-CAC

!

news from the exhibition "Regional'naya vistavka vsech porod " KCHF
"Vesna-2018"Krasnodar (
Russia)

Ring of poodles:Expert Kosareva O (Russia)

YASHMA SOLNECHNAYA DINASTIYA ZENBOX-CAC

BECAME the CHAMPION OF RUSSIA

 
 
 

14.04.2018

" " K ()

: ()

B'YUTI IZBRANNAYA BUDDOY GOLDEN DIK KOR-CAC,,
 

!

news from the exhibition "Natsional'naya vistavka vsech porod "CAC CHF  Novorossiysk (Russia)

Ring of chins :Expert Galiaskarova L (Russia)

B'YUTI IZBRANNAYA BUDDOY GOLDEN DIK KOR-,KCF,BOB
 

BECAME the CHAMPION OF RUSSIA

 
 

14.04.2018

" " ()

: ()

-CAC,

: ()

B'YUTI IZBRANNAYA BUDDOY GOLDEN DIK KOR-CAC,

news from the exhibition "Natsional'naya vistavka vsech porod "CAC CCHF OANKOO Novorossiysk (Russia)

Ring of poodles:Expert Shvets I(Russia)

YASHMA SOLNECHNAYA DINASTIYA ZENBOX-CAC,ChF

Ring of chins :Expert Galiaskarova L (Russia)

B'YUTI IZBRANNAYA BUDDOY GOLDEN DIK KOR-,CHRKF

 
 
 

02.04.2018

:BUONISSIMO ZENBOX MISS ALEKSANDRA

:

 

 

Were born ree puppies poodle

Sire:BUONISSIMO ZENBOX MISS ALEKSANDRA

Dam: YARLITA SOLNECHNAYA DINASTIYA ZENBOX 

 

  

 
 
 

17.03.2018

 

:BUONISSIMO ZENBOX MISS ALEKSANDRA

:

 

 

Were born ree puppies poodle

Sire:BUONISSIMO ZENBOX MISS ALEKSANDRA

Dam: YURKAYA YULA SOLNECHNAYA DINASTIYA ZENBOX 

 

 
 
 

 

27.02.2018

 

 

ADD NEW PHOTOS OF POODLE PUPPY  

  

 
 
 

02.04.2018

 

 

:BUONISSIMO ZENBOX MISS ALEKSANDRA

:

 

-was made mating of dogs:

Sire:BUONISSIMO ZENBOX MISS ALEKSANDRA

Dam: YARLITA SOLNECHNAYA DINASTIYA ZENBOX 

 
 
 

12.01.2018

 

:BUONISSIMO ZENBOX MISS ALEKSANDRA

:

 

-was made mating of dogs:

Sire:BUONISSIMO ZENBOX MISS ALEKSANDRA

Dam: YURKAYA YULA SOLNECHNAYA DINASTIYA ZENBOX

 

 
 
 

15.01.2018

 

:

:

 

 

Were born ree puppies poodle

Sire:MARSIPAN SOLNECHNAYA DINASTIYA ZENBOX

Dam: PRIMA BALERINA ZENBOX MISS ALEKSANDRA 

 
 

 

 

 
 
 
 

   

 
 

   

 
 
 

  ()

/MARSIPAN SOLNECHNAYA DINASTIYA ZENBOX

BUONISSIMO ZENBOX MISS ALEKSANDRA

CHRISTOPFER OF THE PITTIES' LOVE

/ERLIETS KUZYA SOLNECHNAYA DINASTIYA ZENBOX

 

 
 
 

  ()

/GRAZIYA ZENBOX MISS ALEKSANDRA

/PRIMA BALERINA ZENBOX MISS ALEKSANDRA

/YASHMA SOLNECHNAYA DINASTIYA ZENBOX

/YARLITA SOLNECHNAYA DINASTIYA ZENBOX

ELEN ELF CELEBRATION

/YURKAYA YULA SOLNECHNAYA DINASTIYA ZENBOX

/YUVELIRNAYA BUSINKA SOLNECHNAYA DINASTIYA ZENBOX

/ZAGADOCHNAYA NEZNAKOMKA SOLNECHNAYA DINASTIYA ZENBOX   

/KAPEL'KA ROSY OCHAROVANIE DOMA ROMANOVYH

/MADEMUAZEL NETUSH OCHAROVANIE DOMA ROMANOVYH

/GORTENZIYA OCAROVANIE DOMA ROMANOVIH

/IZYASHINAYA BARYSHNYA  OCHAROVANIE DOMA ROMANOVYH

 

 
 
 
 

 

BEAUTY IZBRANNAYA BUDDOY GOLDEN DIK-KOR

 

 
 

   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

WEB-design Victoria Borisenko